Autoři historických povídekProkop Chocholoušek

1819-1864

Prokop Chocholoušek byl synem pouhého ševce. Ač studoval, svá studia nedokončil. V revolučním roce 1848 vydával tehdejší moci nepohodlné letáky. V témže roce byl redaktorem několika pokrokových časopisů. Tak jako spousta jiných revolucionářů se za to později řádně napil z kalicha hořkosti.

Svůj život věnoval vesměs literatuře. V jeho díle je zdůrazněna myšlenka rovnosti mezi lidmi, spravedlnosti a svobody. Hlavní hrdiny svých děl pak líčil jako lidi ušlechtilé a spravedlivé.

Jan z Hvězdy

1801-1853

Jan z Hvězdy, vlastním jménem Jan Jindřich Marek, byl synem učitele. Vystudoval filozofii a bohosloví. Stal se farářem v západních Čechách.

Jeho velkým vzorem byl známý skotský autor Walter Scott. Při psaní svých povídek dbal historických pramenů, což mu nebránilo ve snaze, aby se staly poučením pro horkou současnost.

Citlivá romantika jeho povídek je natolik silná, že se až blíží k pohádkám. Takové dílo je pak snadno srozumitelné a poučné i nejmladší generaci, zvláště pak, obsahuje-li díl skutečných událostí.

Václav Beneš Třebízský

1849 - 1884

Václav Beneš Třebízský byl synem krejčího a písmáka. Vystudoval však a stal se knězem. To mu umožnilo snadnější přístup k farním archívům, ze kterých čerpal významné podněty ke svým dílům. Dalšími jeho zdroji byly městské archívy a rovněž Palackého "Dějiny národu českého".

Ve své době a ještě dlouho po své smrti byl autorem velice populárním. Jeho díla nevycházela pouze v jednom vydání. Bylo to způsobeno především hlubokým vlastenectvím, slovanskou vzájemností a hlavně zájmem o osudy prostých lidí a nižší šlechty v souvislosti se souvěkými významnými událostmi. A právě touto kombinací přiblížil mnohé epochy dějin srozumitelnějším způsobem, než je pouhý strohý dějepis.

Karel IV.

1316 - 1378

Spíše jej máme v povědomí jako nejznámnějšího českého panovníka, než jako spisovatele. Byl synem Krále "cizince" Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, dcery krále Václava II. Při křtu dostal jméno Václav. Výchovy se mu dostalo ve Francii, kde také při biřmování dostal nám známé jméno Karel. Naučil se zde číst a psát, což byla na tehdejší dobu mezi panovníky naprostá výjimka.

Během svého života se stihl čtyřikrát oženit. Jeho manželkami byly Blanka z Valoais, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžeběta Pomořanská, která jej přežila.

Karel IV. byl dítětem štěstěny, tedy pokud štěstěnu chápeme v souvislostech XIV. století. Není bez zajímavosti, že Karel IV. zvítězil také v soutěži "Největší Čech" a to i mezi konkurenty na úsvitu třetího milénia.

Dalimil

O Dalimilovi se toho moc neví a proto je často nazýván jako takřečený Dalimil.

Mnozí se domnívají, že byl šlechtic, což je vysoce pravděpodobné, protože vzdělání takového rozsahu, které by umožnilo sepsat dílo rozsahu jeho kroniky, to jistě nemohl docílit tehdejší obyčejný člověk. Pro toho byla jediná možná cesta ke vzdělání, stát se knězem.

V každém případě dokáže události hodnotit, více tedy subjektivně, ale to nás provází vlastně celou historií. I tou úplně nejmladší! Jeho hodnocení nejsou nikterak samoúčelná, ale vychází z děje, někdy se i zdá, že děj splývá s názory autora... Můžeme však zodpovědně říci, že Dalimil výrazně obohatil domácí zpracování našich dějin.


darkred Hlavní stránka darkred Napsané povídky darkred Chystané povídky darkred O autorech darkred Komentáře darkred Odkazy darkred
Další činnosti autora:
Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno
Řeka Labe - fotografie | Řeka Morava - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Fotografie přírody | Kraniosakrální terapie
© 2000 - 2014 Historické povídky | Václav Černý | © se nevztahuje na obsah opsaných děl!
Poslední aktualizace: 1.I. 2014 Václav Černý